ПЕЧЕЛИВШИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА (CBA регион Шумен)

Име Обект Град
Росица Николаева Николова Трънчев 12 Търговище
Марина Георгиева Радева Йоми 3 Преслав
Петър Йовчев Ангреев Трънчев 6 Шумен
Десислава Василева Христова Трънчев 5 Шумен
Акиф Хюсеин Калибур ЕГЕ Груп Разград
Соня Петкова Георгиева Гал 94 Шумен
Румяна Драгиева давидова Трънчев 4 Шумен
Сема Мустафова ЕГЕ Груп Шумен
Десислава Сашева Русева Трънчев 10 Шумен