ПЕЧЕЛИВШИ ТОМБОЛА (ФАНТАЗИЯ)

Имена Обект Награда
Диана Емилова Басат търговска верига ФАНТАЗИЯ ел.кана FG-5018
Юксел Мехмедова търговска верига ФАНТАЗИЯ ел.кана FG-5018
Ивелин Донов търговска верига ФАНТАЗИЯ ел.кана FG-5018