ПЕЧЕЛИВШИ - НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ ‘2018

РЕГИОН СЕВЕРОЗАПАДЕН
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ 055373 ЛЪКИ - ВЕНИСЛАВА БОРИСОВА ЕТ ГР.ТРЪСТЕНИК, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 30
автоматичнo електрическo джезве марка Beko, модел BKK 2300 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МИТКОВ 055369 ЕТ ПЛАМОН-ПЛАМЕН МИТКОВ ГР.ЛОВЕЧ, БЛ.ВАРОША В
автоматичнo електрическo джезве марка Beko, модел BKK 2300 НАДЕЖДА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА 054758 НАДЕЖДА 45, ХР.М-Н С.КРИВА БАРА, , УЛ. Г.ДИМИТРОВ 19
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 МАРИЙКА ИВАНОВА ХРИСТОВА 055377 СЛАВЯНИ- МАРИЙКА ХРИСТОВА ЕТ СЛАВЯНОВО, УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 6
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 ДАФИНКА МЕТОДИЕВА БАРЧЕВА 031252 ВИМ 2000 ВИКТОР ЙОНОВ ГР. БРЕГОВО, ПЛОЩАД 1
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ЙОРДАН НИКОЛОВ 031137 СВЕТЛАНА - ЙОРДАН НИКОЛОВ ЕТ С.ОРЕШЕЦ, УЛ. НАР.БУДИТЕЛ 3
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА 031264 АСМИТЕ ГР.БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. СТ.КАРАДЖА 1
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ИРЕНА ЙОРДАНОВА 031381 НАСИ 02 ЕООД Ж.К. ПАНОНИЕ, ДО БЛ. 8
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 БОЯН АСЕНОВ 054575 ЕТ БОЯН АСЕНОВ 88 С.БЕЛО ПОЛЕ,УЛ. ЖИВКО ПУЕВ 123
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ИВА ТОМОВА 054783 ИВА Б.-ИВЕЛИН СТОЯНОВ С.КРИВА БАРА, , УЛ. Г.ДИМИТРОВ 9
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ПЛАМЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ 050783 ПЛАМЕН ИВАНОВ РОЯЛ ЕТ С.ГЛАВА, УЛ. СТРАНДЖА 1
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЙОРДАН НИКОЛОВ 054589 СВЕТЛАНА - ЙОРДАН НИКОЛОВ ЕТ ГАРА ОРШЕЦ - ЦЕНТЪР
електрически кани с марка FUEGO, модел FG5018 БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ 031134 БСС-91 ЕТ Б.СЛАВЧЕВ С.ДРЕНОВЕЦ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ЦЕНКОВА 040266 ЕТ ВИКТОРИЯ ЦЕКОВА С.ГАЛИЧЕ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ВЕНИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА ТРЪСТЕНИК, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 30 ЛЪКИ ВЕНИСЛАВА ТРЪСТЕНИК, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 30
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 АЕЛИЯ ПЕТКОВА 054579 БОКИ ВП ЕООД С.ТОПОЛОВЕЦ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 СЕЗАЙ САЛИЕВ БИМБАШИЕВ 054559 СЕЗАЙ - САЛИ БИМБАШИЕВ 2 ЕТ ГР.НИКОПОЛ, УЛ. ПИРИН 16


РЕГИОН ШУМЕН
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED НУРАЙ АХМЕД 046595 СИМЕЛ 2020 ЕООД С.ВЕНЕЦ
автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА 046781 ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ ГР.СМЯДОВО
автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 АНГЕЛ АНГЕЛОВ 046827 АНГЕЛ АНГЕЛОВ 69 ЕООД С.ХАН КРУМ
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 ПАНАЙОТ ЗАХАРИЕВ 046955 ПАНАЙОР ЗАХАРИЕВ ЕТ ГР. ШУМЕН, КВ. ДИВДЯДОВО
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 КУЛ 046621 ЕТ КУЛЧО КУЛЧЕВ О КУЛЧЕВ
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ЖЕНЯ АНГЕЛОВА 046921 ДЖЕНИ 2014 ЕООД ГР.СМЯДОВО
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ИВЕЛИНА ЖЕЧЕВА 046788 АННА МАРКЕТ ЕООД ГР.СМЯДОВО
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 РАСИМ ОСМАНОВ САЛИДЖЕ 046695 РОКО ТОТАЛ ГР. ШУМЕН, УЛ. СРЕДНА ГОРА 7
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЙОВКО ИВАНОВ 038003 ВЕСТА АКТИВ ООД ГР.ШУМЕН
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 СТОЯН СТОЙКОВ 046931 ПАМ НИК ЕООД С.ТРОИЦА
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 046863 МОНИКОЛ ООД С.ОСМАР
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 046816 ИВ И СИ ПАРТНЪРС ООД ГР. ШУМЕН, КВ. ДИВДЯДОВО
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ДАРИН ДРАГНЕВ 046939 МИМОМАГ ЕООД ГР.ШУМЕН
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ЕРДЖАН ИМАМ 046775 ЕЛДЖИТО ЕООД КОЧЕВО
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 НЕВЗЕТ АХМЕД 046589 СИМЕЛ 2020 ЕООД ХИТРИНО
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ХАСАН ОСМАН 046851 ХАСН ОСМАН ЕТ РИШ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ФАТЛИ АХМЕД 046726 ЕРБЕРГ ООД ГР.ШУМЕН

РЕГИИОН СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED МАРИН ПЕНЕВ СТАНЧЕВ 055686 ТРОЯ 2000 ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. МАГИСТРАЛНА 3
автоматичнo електрическo джезве марка Beko, модел BKK 2300 АНЕЛИЯ КАЛЧЕВА ПАВЛОВА 50308 ЕТ А.К.ПАВЛОВА С.АСЕНОВЦИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН
автоматичнo електрическo джезве марка Beko, модел BKK 2300 ЛИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА 50316 ЕТ ЕМИЛИ - ЛИЛИЯ ИВАНОВА С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЛ. В.ТЪРНОВО
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 37686 ИЛКРИС-КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ С.МОРАВА, ОБЛ. В.ТЪРНОВО
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 АНЕЛИЯ КАЛЧЕВА ПАВЛОВА 50308 ЕТ А.К.ПАВЛОВА С.АСЕНОВЦИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ТЕОДОРА АНТОНОВА ТРИФОНОВА 055750 ПК СЪГЛАСИЕ ХР.МАГАЗИН 1 ПЪРВОМАЙЦИ, УЛ.БАТЕНБЕРГ 36
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ЦВЕТЕЛИНА ЛИЧВА 031764 М-Н ЦАРЕВЕЦ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. ПОП ХАРИТОН 4
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ТАНЯ ПЕНЕВА 055572 ВТ КАРГО С.СУЩИЦА
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ВИОЛЕТА АПОСТОЛОВА 055032 БМБ СВИЩОВ
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 НЕФИЗЕ ХАСАНОВА 055642 БЪЛДЪР ЕООД С.КАМБУРОВО
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 АЛИДЕ ФЕИМОВА МЕХМЕДОВА 055502 ЕТ ДЕЯНА ХРИСТОВА С.ГОРСКО СЛИВОВО
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 СИЛВИЯ ВЕЛЕВА 039034 РАЯ 10 ГР. СВИЩОВ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ЦАНИ АТАНАСОВ 039206 КАЛИ С.СОВАТА
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 055603 ВАНЬО ЧОЛАКОВ 52 ЕООД С.МАЛКИ ЧИФЛИК
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ВЕСЕЛИНА ИВ.ДИМИТРОВА 037558 ЕТ МАВИ- ИВАН ПЪЛИЕВ С.КОЗЛОВЕЦ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 РОЗИЦА МАРИНОВА МОНОВСКА 053448 ЕТ РИД 99 РОСИЦА МОНОВСКА ГР.СЕВЛИЕВО, УЛ. САВА ТОШЕВ 17
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ТОШМАКОВ 037715 ИВИБО 2014 ЕООД С.МАЛЧИКА, ОБЛ. ПЛЕВЕН


РЕГИОН РУСЕ
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED МАРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛЧЕВА 046228 ГПК НАРКООП С. ДОЛНО АБЛАНОВО, УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 4
автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 КАМИЛЕ САЛИ ХЩСЕИН 046013 КАМИ-КАМИЛЕ БЕЛЧИН ЕООД ГР. ЦАР КАЛОЯН, УЛ. ЧЕРНО МОРЕ 32
автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 ФАТМЕ ХАСАН ЯВАШ 033323 ЕТ АСТРА С. ВЕСЕЛЕЦ, УЛ. ЕВРОПА 41
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА 059884 ЕТ ТОЦИ С.НОВО СЕЛО, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 21
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 СЕВИНЧ МЕМИШ АЛИ 058716 СЕВИ- ЕМ-СЕВДЖАН АЛИ ЕТ НОВА ЧЕРНА, УЛ. КИРИЛ И МЕТОДЙ 115
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ЗОРНИЦА 033377 ЗОРНИЦА 77 ГР.РУСЕ, Ж.К. ЗДРАВЕЦ, Б. МУРА
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ГЩЛНУР АЛИ МЕХМЕД 053288 ЕТ КАРДЕЛЕН- ГЮЛНУР МЕХМЕД ГР. ЦАР КАЛОЯН, УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН 41
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА 052983 ЦВИП ЕООД УЛ. ДОНДУКОВ КОРСАКОВ 19
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЗЕЙНЕБ РАХИМ ДАХИЛ 039368 ЕТ ОРХИДЕЯ-ФИКРЕТ ОСМАН ГР. ЗАВЕТ, УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 36
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 АНДРЕАНА АНДРЕЕВА 052981 ДЕМИ ЕООД УЛ. ПЛИСКА 19
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ 048597 КЛАДЕНЕЦА С.ИВАНОВО
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЛЮТВИЕ МЕХМЕД КЬОСЕОЛУ 039260 АЙС ООД ГР.ЗАВЕТ, УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 89
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 БАЙСЕ МЮМЮНОВА ЕМУРЛА 058695 ДЖЕЙ ДЖЕМ ЕООД С.СУШЕВО, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 28
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ХАФИЗЕ АЛИ ХАККЪ 040593 ЕТ ХАДИЕ АХМЕД ГР. ИСПЕРИХ, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 99В
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ВЕНАЙ РЕМЗИЕВА ЧИЛНОВЛИЕВА 058580 РКС КООП ТРЕЙД ЕООД С.СВАЛЕНИК, УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ 1
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ГЮЛТЕН МУСТАФА МЕХМЕД 039305 ЕТ УСТРЕМ-АЛИ АХМЕД ГР.РАЗГРАД, Ж.К.ОРЕЛ, БЛ.22-23
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 051771 ВИВА 2005 ЕООД ГР. С.ПОЛЕ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 1


РЕГИОН ЮГОИЗТОК
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED СТОЯНКА КОНДЕВА СТОЯНОВА 050016 РМС И КОНДЕВИ ЕООД С. ДРАЖЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА
автоматичо електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 ИРИН ХР.СИВОВА 030749 ИРИНА 80 ГР. СЛИВЕН, КВ. ДРУЖБА, БЛ.32
автоматичо електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 ЖЕНЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 030482 ЦПИП ЕООД ГР.РАДНЕВО
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА 030465 ГОЛД- ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЕООД С.ЕЛЕНОВО
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДУНЕВА 030468 РАДОСЛАВА- ЕЛЕНА ДУНЕВА ЕТ С,.ОМАРЧЕВА
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ВАЛЕНТИН МИТКОВ ФИЛЧЕВ 057219 РОСТИМ ООД СРЕДЕЦ ГР. СРЕДЕЦ, УЛ. НИКОЛА ПОПОВ 75
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ЗОРНИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 057010 СВЕТЛИНА 2008 ЕООД БУРГАС, ЧЕРНО МОРЕ, УЛ.МИР 4
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ТОДОР ХРИСТОВ 057314 ТИРЕКС ТРЕЙДИНГ АЙТОС
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ГРУТКА ВЪЛЧЕВА ГЕНЧЕВА 049599 СЪНИ МАРКЕТ ГР.КАМЕНО
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ВЛАДКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 057926 ГОГО 87 ЕООД БУРГАС, КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА 057311 ЕМ ДИ- ДИАНА НИКОЛОВА ЕООД С.ДЮЛЕВА
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ТОДОР ХРИСТОВ 057314 ТИРЕКС ТРЕЙДИНГ АЙТОС
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ТАНЯ КРЪСТЕВА ЯМКОВА 30880 ТЕРА 99 ЕООД ТОПОЛОВГРАД
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ИВАНКА ПЕТРОВА ДИНЕВА 050018 300 ИНВЕСТ 2 ООД С.РОЗА, ОБЩ. ТУНДЖА
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 АНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА 036038 ЕТ ТАТ СЛИВЕН, УЛ. РОПОТАМО 5
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ЛЮБКА КОЙЧЕВА БАДЖАКОВА 036026 ЕТ ЛЮБКА КОЙЧЕВА КОТЕЛ
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ТОДОР ИВАНОВ КРЕМОВ 036030 ПК ЗДРАВЕЦ ЖЕРАВНА, ОБЩ.КОТЕЛ

РЕГИОН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED МАРГАРИТА СТАМОВА ГЕОРГИЕВА 035286 ЕТ Г.ГЕОРГИЕВ-Н.ТАНЕВА С.ПОДКРЕПА
автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 НЕДЕЛКА МАРТИНОВА ЗЛАТЕВА 035455 М-Н БАЛАТОН ХАСКОВО, УЛ. БАЛАТОН 2Б
автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2300 ЗОЯ ИВАНОВА КОСТОВА-РАДЕВА 058752 ИНТЕРНЕТ ЗАЛА ХАСКОВО, УЛ.РАКОВСКА 26, ЕТ.4
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 МАРИЕЛА КОЛЕВА ИВАНОВА 035305 М-Н ПРЕСТИЖ КРУМОВГРАД, УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 25
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 МАРИЕЛАНАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВА ЧАКЪРОВА 035306 КАФЕ АПЕРАТИВ НАДЕЖДА С.ЗВЪНАРКА, ДО ЧИТАЛИЩЕТО
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ГЕРГАНА БАТИКОВА 035944 СУПЕРМАРКЕТ МЛАДЕШКА ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. МЛАДЕШКА 30
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ХАЛМИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД 035436 КАФЕ-АПЕРАТИВ КАНДИЛКА С.КАНДИЛКА, ОБЩ. КРУМОВГРАД,
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ИВАН ТОДОРОВ СТАНЕВ 035252 РПК ХАРМАНЛИ ГР.ХАРМАНЛИ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 3
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 НЕДЕЛКА МИНЧЕВА ИВАНОВА 035300 М-Н ТЕДИ МОМЧИЛГРАД, УЛ.САНСТЕФАНО 8
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ИВАН СТАМЕНОВ СТАМЕНОВ 035326 ВАЛЕРИЯ-64 КЪРДЖАЛИ, КВ.ГЛЕДКА, ЦЕНТЪРА
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЗЛАТКА ШОПОВА 035917 ЗИЗИ-77 ЕООД ЙОАКИМ ГРУЕВО, УЛ17-14
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ 059172 ЛОТОС Й.ИВАНОВ ЕООД БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 49
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ЕВЕЛИНА РУМЕНОВА ХАДЖИЕВА 35303 НМ-Н ЕЛИТ С.КИРКОВО, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 28
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 СВИЛЕНА БОНЧЕВА БАНЧЕВА 035257 ХР. М-Н ДАРИСИС ГР.ХАРМАНЛИ, КВ. ДРУЖБА 500
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ДАНИЕЛА НИКОЛОВА 035759 ДАНИ КОРЕКТ ЕООД ЧЕШНИГИРОВО, ОБЕКТ 2, БЛ. 5, ЕТ1
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 МАРИЯ ТЕРЗИЕВА 035802 НИМА ООД 2 ВЕЛИНГРАД, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 330
електрическа кана с марка FUEGO, модел FG5018 ПЕНКА СТОЕВА 035760 ХАЙТ-100 ЕООД ГРАФ ИГНАТИЕВО, УЛ. КАРЛОВСКО ШОСЕ 26


РЕГИОН ЮГОЗАПАД
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ АДРЕС
телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED РУМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ 037177 ЕТ ЛЮЛИ СТОИЛКОВА-РУМИ БОБОВ ДОЛ, УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ 6
автоматичнo електрическo джезве марка Beko, модел BKK 2300 КИРИЛ МЕТОДИЕВ КЪРНИЛСКИ 037179 КИКО-78 ЕООД С.КРАЙНПИП, УЛ.ТРЕТИ ГВ.ПОЛК-ФУТРНАТА
автоматичнo електрическo джезве марка Beko, модел BKK 2300 ЗОЯ ИВАНОВА КАРАГАНОВА 037221 ЕТ ЗОЯ КАРАГАНОВА-ВЕНЦИ С.ОВЧАРЦИ, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 16
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 СЪЛЗА АБИПОВА МЪСАРЛИЕВА 045481 ЕТ АЙШЕ МАРСАЛИЕВА-ИЛВИЕ С.АБЛАНИЦА, УЛ.ДУНАВ 4
кафе-машина за еспресо марка ROHNSON, модел R971 РУМЕН КОСТАДИНОВ МИЛЕВ 037223 РУМЕН МИЛЕВ 2009 ЕООД ГР.САПАРЕВА БАНЯ, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 18
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG АЙШЕ ЮСЕИНОВА ПАРНАРЕВА 037236 ЕТ МУСТАФА ПАРНАРЧЕВ С. СЛАЩЕН, УЛ.Г.РАКОВКСИ 1
таблет с марка LENOVO, модел TAB 3 7" W 8/1 BK/ZA0R0018BG ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 037149 ИМПУЛС ДИП ООД ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ. ДОБРИЧ 2А
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ФИЛИБЕ ИБРАХИМОВА ДЖУРКИНА 037168 АГРО ДЖУРКИН ЕООД С.РИБНОВО, УЛ ОСЕМНАДЕСЕТА 12
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЕЛКА ЙОДАНОВА МИТЕВА 037176 ЕТ АНГЕЛ МИТЕВ РЕС БОБОВ ДОЛ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 18
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ВАЛЕРИ МИЛАДИНОВ БОНЕВ 45337 ГАЛЕРИУС ЕООД, М-Н ХР.СТОКИ ГР.ДУПНИЦА, УЛ.ПРОГОНЯ 31
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 АННА СИМЕОНОВА КРЪПЧАНКСКА 45339 ЕТ АННА КРЪПЧАНКСКА-АНИ САП.БАНЯ, УЛ. В. ПЕТЛЕШКОВ 6
кафеварка марка TAURUS, модел ITALICA 3 ЗЕЙНЕП МЕХМЕДОВА КАРАМУСТАФА 45474 ЕТ ЗЕЙНЕП КАРАМУСТАФА-2011 С. ВЪЛКОСЕЛ,
УЛ.СВЕТИКАТА 1
електрически кани с марка FUEGO, модел FG5018 СМАИЛ АХМЕДОВ УЛАНОВ 37165 УНИВЕРСАЛ ЕООД С.РИБНОВО,
УЛ. СЕДЕМНАДЕСЕТА 9
електрически кани с марка FUEGO, модел FG5018 ДЕНИС ВЕЛИЗАРОВ ЧАУШЕВ 037158 ДЕНИС ТРАНС ГРУП ЕООД С. САТОВЧА, УЛ. ТОДОР ШОПОВ 57
електрически кани с марка FUEGO, модел FG5018 ОРХАН СЩЛЕЙМАНОВ АРНАУДОВ 037181 СЕВЕРИНИ ЕООД С. АБЛАНИЦА,
УЛ. БАЛТАЦИЧА 2
електрически кани с марка FUEGO, модел FG5018 ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ТАЧЕВА 037180 ЕТ ГЕОРГИ ГОЦЕВН-ИРКА ГР.ДУПНИЦА,
УЛ Д.ДЕБЕЛЯНОВ 1
електрически кани с марка FUEGO, модел FG5018 МУСТАФА МЕХМЕДОВ ПАВЧИЕВ 037268 ЕТ МУСТАФА ПАВЧИЕВ 77 С. СЛАЩЕН, УЛ. Г.ДЕЛЧЕВ 11