ПЕЧЕЛИВШИ - НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ ‘2017

РЕГИОН СЕВЕР
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 Георги Денев Денев 27180 Георги Денев ЕТ с. Острица
1 ваучера за „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Лилия Заркова 20628 ЕТ Лилия Заркова с. Станевци
1 автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2113 M Даниела Асенова Стайкова 20338 МЦМ 99 ООД гр. Белоградчик
1 автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M Анка Данева Петрова 14277 ЕТ Дони 99-А Петрова с. Константин


РЕГИОН ЮГ
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 Николай Стоев Керев 05663 Хрис 14-15 ЕООД Соколица
1 ваучера за „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Иван Петков Айвазов 29786 Гънковче - Иван Айвазов ЕТ Строево
1 автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2113 M Фатиме Джемалова Кунгьова 16834 ЕТ Бял Бор Якоруда
1 автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M Кирил Георгиев Жерев 29792 Жери-Кирил Жерев ЕТ Велинград

РЕГИИОН ЗАПАД
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 Георги Владимиров Гръков 23339 Гръков ЕООД Якоруда
1 ваучера за „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Димчо Демирев Демирев 23865 ЕТ Денис-Димчо Демирев Благоевград
1 автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2113 M Николай Събев Танчев 23360 ДЕСИМЕТ ООД Благоевград
1 автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M Георги Владимиров Гръков 28321 Гръков ЕООД Якоруда


РЕГИОН ИЗТОК
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 Георги Георгиев Славов 22775 Славекс ЕООД Ямбол
1 ваучера за „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Петър Иванов Петров 07052 Типи 2012 Бургас
1 автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2113 M Рафет Мюмюн Ахмет 05914 Магнит 81 ЕООД Карнобат
1 автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M Яна Тодорова Гроздева 25105 Магнит ООД Сливен


РЕГИОН ВАРНА
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 Киркор Леонов Агопов 00369 ЕТ Леонов - 44 М.Леонова Любен Каравелово
1 ваучера за „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Сейхан Сали Сали 07933 Серканбурчин Ф.Дянково
1 автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2113 M Сейхан Сали Сали 07935 Серканбурчин Ф.Дянково
1 автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M Петя Енчева Солакова 07597 Солаков ООД Добрич

РЕГИОН ШУМЕН
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 Надка Параскевова 00259 ЕТ Надка Параскевова Белослав
1 ваучера за „спа уикенд за двама в България” при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Маринка Василева Георгиева 07975 ЕТ Ива-Маринка Георгева с.Лясково
1 автоматично електрическо джезве марка Beko, модел BKK 2113 M Расим Османов Салидже 13147 Роко Кепитъл ЕООД Шумен
1 автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M Маринка Василева Георгиева 07975 ЕТ Ива-Маринка Георгева с.Лясково


ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА СТРАНАТА
НАГРАДА ИМЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ТАЛОН НОМЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ГРАД
1 ваучер за „уикенд в европейска дестинация“, при условията, посочени в Раздел 10 от официалните Правила Велислав Стефанов Недялков 00315 Майа 86 Каварна